PixelID

Những điều SEOer cần biết về HTML

SEOer có thể không cần hiểu sâu về HTML, nhưng đây là những thẻ HTML bạn cần phải nắm rõ nếu muốn có được thứ hạng cao hơn trên Google.

Cấu trúc trang HTML

+ Gồm 2 phần: head & body
+ Bao gồm các thẻ (tag).
   Mỗi thẻ có phần mở đầu và kết thúc.
   Tên thẻ không phân biệt chữ hoa / thường.
+ Bắt đầu: <HTML> ...kết thúc </HTML>

Một số thẻ HTML thường dùng

<blockquote> Trích dẫn nội dung của trang web khác

Thứ tự các thẻ trong HEAD

<html>
   <head>
       <title>Tiêu đề </title>
       <meta name="description" content="Mô tả..." />
       <meta name="keywords" content="từ khóa 1, từ khóa 2," />
       ...
   </head>
   <body>
   </body>


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET