Disavow Links

Disavow Links – Từ chối nhận liên kết đến trang web của bạn

Việc xây dựng liên kết giúp tăng mức độ phổ biến của trang web. Nhiều người đã ra sức đăng link trên các Forum,...

Category là gì? Phân biệt Category với Tag

Bài viết này tôi sẽ giúp bạn phân biệt category là gì, tag là gì, khi nào bạn nên dùng Category, khi nào nên...

HTML Là Gì? 10 Thẻ HTML mà SEOer cần phải biết nếu muốn có thứ hạng cao trên Google

Người làm SEO (gọi tắt là SEOer) có thể không cần hiểu sâu về HTML, nhưng đây là những thẻ HTML bạn cần phải...

SEO là gì ?

SEO (Search Engine Optimization) – là quá trình tối ưu hóa để trang web của bạn trở nên thân thiện với các công cụ tìm...