HTML Là Gì? 10 Thẻ HTML mà SEOer cần phải biết nếu muốn có thứ hạng cao trên Google

Người làm SEO (gọi tắt là SEOer) có thể không cần hiểu sâu về HTML, nhưng đây là những thẻ HTML bạn cần phải nắm rõ nếu muốn có được thứ hạng cao hơn trên Google.

html là gì

Cấu trúc trang HTML

+ Gồm 2 phần: head & body
+ Bao gồm các thẻ (tag).
   Mỗi thẻ có phần mở đầu và kết thúc.
   Tên thẻ không phân biệt chữ hoa / thường.
+ Bắt đầu: <HTML> …kết thúc </HTML>

10 thẻ HTML thường dùng

 1. <title> Tiêu đề </title>
 2. <meta name=”description” content=”Mô tả trang web” />
 3. <DIV> Một khối dữ liệu </DIV>
 4. <p> Paragraph – Đoạn văn bản</p>
 5. <br/> – Break: Xuống dòng
 6. <b> bold – Tô đậm</b> hoặc <strong> Tô đậm </strong>
 7. <i> italic – In nghiêng</i>
 8. <h1> Heading 1-6 <h1>
  Điều chỉnh font chữ trong thẻ H:
  <h1 style=”font-size: 10pt;”Headling </h1>
 9. <img src=”https://seomaster.vn/logo.jpg” alt=”Mô tả ảnh” title=”Hình ảnh” />
 10. <a href=”https://seomaster.vn” ref=”follow”>Anchor Text – Từ khóa </a>

Thứ tự các thẻ trong HEAD

<html>
   <head>
       <title>Tiêu đề </title>
       <meta name="description" content="Mô tả..." />
       <meta name="keywords" content="từ khóa 1, từ khóa 2," />
       ...
   </head>
   <body>
<div>Nội dung user nhìn thấy</div>
.....
   </body>
</html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *