Disavow Links – Từ chối nhận liên kết đến trang web của bạn

Disavow Links

Việc xây dựng liên kết giúp tăng mức độ phổ biến của trang web. Nhiều người đã ra sức đăng link trên các Forum, Blog, Websites, và bất kỳ đâu có thể. Họ sử dụng các công cụ để SPAM backlinks, SPAM comments tự bị động, khiến cho trang web bị mất uy tín và bị tụt thứ hạng trên Google.

Đôi khi bạn cũng có thể bị đối thủ chơi xấu: đặt link từ web vi phạm chính sách về website của bạn.

Cách 1: Bạn xóa các links xấu trỏ đến trang web của bạn (nếu có thể)

Cách 2: Bạn thông báo cho Google các links bạn muốn từ chối nhận liên kết

Disavow Links
Disavow Links

Các bước từ chối liên kết với Disavow Links

Bước 1:  Tạo danh sách links muốn Disavow

Bạn có thể nhập danh sách links và danh sách domain, theo mẫu bên dưới

# Two pages to disavow
http://spam.example.com/stuff/comments.html
http://spam.example.com/stuff/paid-links.html

# Two domain to disavow  (từ chối mọi liên kết từ các domain này)
domain:example.com
domain:spamdomain.com

Bước 2: Upload danh sách links muốn Disavow

1. Truy cập https://search.google.com/search-console/disavow-links
    Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này.
2. Chọn website bạn muốn xóa links trỏ tới nó
3. Click  Disavow links
4. Chọn file.

Bạn cần chờ 1 thời gian để Google xử lý thông tin trong file uploaded.

Chúc bạn thành công! 
@Nguyễn Trọng Thơ – SEO Master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *